Powierzchnia: 172,6 ha
Głębokość max: 10,6 m
Głębokość średnia: 3,4 m


Jezioro Woszczelskie to płytkie rozległe jezioro o charakterze linowo - karasiowym o bardzo mocno rozwiniętej i urozmaiconej linii brzegowej. Część centralna jeziora, pomiędzy wsią Woszczele a Łabędzią Wyspą, nie jest zbytnio głęboka, a w znacznej części porośnięta jest roślinnością podwodną. Roślinność wynurzona jest także obfita. Za wyspą (od okolic wsi Małkinia) jezioro jest głębsze. Południowe stoki są strome i dosyć gwałtowne.