Typ jeziora :     sandaczowe
Powierzchnia :     150 ha
Głębokość :     7 m
Pow. wysp :     0,1 ha


Zbiornik ten, bardzo malowniczo wkomponowany w otoczenie, rozciąga się z północnego zachodu na południowy wschód. Wypływa z niego rów, prowadzący wodę do rzeczki Liwy. Na plosie jeziora leży jedna mała wysepka. Wybrzeże wznosi się wysoko, od strony zachodniej jest nawet strome, tylko przy północnym krańcu, w pobliżu wsi Bądzy jest uformowane płasko lub pagórkowato. Otoczenie akwenu stanowią głównie lasy, jedynie przy wsi Bądzach znajdują się podmokłe łąki i pola uprawne. W sąsiedztwie środkowej części zachodniego brzegu leży wieś Dolina.