Typ jeziora :     sandaczowe
Powierzchnia :     378 ha
Głębokość :     15 m
Pow. wysp :     7,5 ha


Jezioro to, położone w bardzo malowniczej okolicy, jest mocno wydłużone z północnego zachodu na południowy wschód, ma urozmaiconą linię brzegową z licznymi zatokami i półwyspami. Na plosie zbiornika znajduje się siedem wysp: dwie - największe z nich, o wysokich brzegach i powierzchni porośniętej drzewami, leżą w północno-zachodniej części jeziora. Bartężek jest połączony rowami z jeziorami Rudą Wodą i Tardzkim. Wysokie, górzysto ukształtowany brzeg odcinkami stromo spada do lustra wody. Od strony północno-zachodniej oraz przy połudiniowej części zachodniego brzegu rozciągają się lasy, z innych stron pola uprawne i łąki. Przy zachodnim brzegu leży wieś Winiec, zaś w odległości około 500 m od południowego krańca akwenu - Tarda, przy północnej części wschodniego brzegu - Szczuplinki.