Typ jeziora :     karasiowe
Powierzchnia :     90 ha
Głębokość :     3 m


Jest to okrągławy akwen z wąską i mocno wydłużoną na południe zatoką przy południowo-wschodnim brzegu. U krańca tej zatoki znajduje się wlot do kanału, który łączy Ewingi z najdalej na północ wysuniętą partią Jezioraka. Ewingi są wypłycone, mocno zarośnięte roślinnością wodną. Zupełnie płaskie brzegi są otoczone podmokłymi łąkami i moczarami. Przy północnej części wschodniego brzegu leży Zalewo, a w pobliżu brzegu południowego wieś Koziny.