Typ jeziora :     leszczowe
Powierzchnia :     31 ha
Głębokość :     6 m


Jezioro nieco wydłużone ze wschodu na zachód, we wschodniej części zwężone, o pofalowanej linii brzegowej. Z zachodniego krańca wypływa strumyk, który po pokonaniu około 200 m wpada do jeziora Study, we wschodnim bierze początek podobnej wielkości strumyk, płynący do rzeczki Strugi. Obrzeże jest na ogół uformowane wysoko, odcinkami charakteryzuje się stromo opadającymi stokami, jedynie w części południowo-wschodniej brzeg jest płaski. Tu znajdują się podmokłe łąki i torfowiska, z pozostałych stron rozciągają się pola uprawne. Przy wschodnim krańcu leży wieś Gryźliny. Wzdłuż niej ciągnie się szosa na trasie Nowy Dwór - Jamielnik. W sąsiedztwie brzegu północnego i południowego przebiegają drogi gruntowe.