Typ jeziora :     linowo-szczupakowe
Powierzchnia :     33 ha
Głębokość :     2 m


Jest to malownicze, śródleśne jezioro, mocno rozciągnięte z północnego zachodu na południowy wschód. Przy jego północnym krańcu znajduje się ujście potoku, który doprowadza tu wodę z jeziora Gila Wielkiego. Podobnej wielkości potok wypływa z przeciwległego krańca i po kilku kilometrach uchodzi do Jeziora Drwęckiego. Większa część obrzeża jeziora jest zupełnie płaska, dopiero nieco dalej od lustra wody teren wznosi się odcinkami dość stromo. Brzegi krańców akwenu są podmokłe, otoczone bagnami i mokradłami porośniętymi oczeretami. W odległości około 2000 m na północny wschód leży wieś Boguszewo. W sąsiedztwie północnego brzegu przebiega skrajem lasu gruntowa dróżka.