Typ jeziora :     sielawowe
Powierzchnia :     153 ha
Głębokość :     17 m
Pow. wysp :     0,5 ha


Jezioro to, wąskie i mocno wydłużone z północy na południe jest połączone rowem z Jeziorem Karnickim Północnym. W południowej części plosa znajduje się mała, podmokła wyspa. Brzegi zbiornika są wysoko wzniesione i na wielu odcinkach stromo opadają do lustra wody. Przy północnej części wschodniego wybrzeża rozciąga się las, z pozostałych stron pola uprawne. Jedynie przy południowym krańcu jeziora położone są podmokłe łąki i moczary. W pobliżu przeciwległego krańca zbiornika leży wieś Jaśkowo.