Typ jeziora :     sandaczowe
Powierzchnia :     3220 ha
Głębokość :     12 m
Pow. wysp :     240 ha


Jest to piąte co do wielkości jezioro w kraju. U jego południowego krańca leży Iława. Oś wąskiego, rynnowego jeziora biegnie z północy na południe, w środkowej części łamiąc się i zmieniając kierunek na południowo-wschodni, a potem południowo-zachodni. W południowej części maksymalna szerokość akwenu osiąga 2000 m, minimalna około 300 m. W części środkowej Jeziorak rozszerza się, tu na plosie leży kilka wysp. Na wysokości wsi Siemian ciągnie się na północny wschód zatoka - Kraga - która przez jezioro Dauby łączy Jeziorak z Kanałem Elbląskim. Do zachodniego brzegu wpada strumyk z jeziora Urowca, a nieco wyżej przesmyk wiedzie do Jeziora Płaskiego. Główny akwen biegnie dalej ku północy i dzieli się na dwie zatoki: wschodnią ślepą i zachodnią połączoną kanałem z jeziorem Ewingami. Z południowego krańca jeziora wypływa rzeka Iławka, tutaj też leży największa z szesnastu wysp — Wielki Ostrów (86,4 ha) i wejście do kanału łączącego Jeziorak z Jeziorem Miejskim w Iławie. Brzegi Jezioraka są przeważnie wysokie i strome. Zachodni brzeg i środkowa część wschodniego przylegają do wielkich kompleksów leśnych. Resztę obrzeży pokrywają pola, łąki i mniejsze kępy lasu. Brzegami biegną drogi i szosy. W sezonie letnim wyspy na Jezioraku i jego obrzeża są licznie uczęszczane przez turystów.