Typ jeziora :     karasiowe
Powierzchnia :     424 ha
Głębokość :     3 m


Akwen rozciągający się z północy na południe. W południowej części zachodniego brzegu znajduje się owalna zatoka. Z południowego krańca zbiornika wypływa rzeka Gać. Wokół płaskich i rozlanych brzegów, od północy i zachodu znajdują się duże kompleksy bagien i torfowisk, z pozostałych stron otoczenie stanowią bagna, mokradła i odcinkami podmokłe łąki. Utrudnia to lub całkowicie uniemożliwia dostęp do brzegów. W odległości około 350 m na wschód leży wieś Karaś, przy brzegu południowo-wschodnim wieś Szeplerzyzna, na południowo-zachodnim - Wonna, przy północno-zachodnim - Skarszewo.