Typ jeziora :     sielawowe
Powierzchnia :     90 ha
Głębokość :     18 ha


Malowniczy akwen, wydłużony z północnego zachodu na południowy wschód, połączony rowami z jeziorami Młyńskim i Wodziańskim. Brzegi zbiornika są na ogół wysokie i odcinkami strome, tylko w środkowej części wschodniego uformowane płasko. Tu znajdują się podmokłe łąki, z innych stron ciągną się pola uprawne. Przy brzegu zachodnim leży wieś Kęty. W jej pobliżu znajduje się niewielka kępa leśna.