Typ jeziora :     linowo-szczupakowe
Powierzchnia :     33 ha
Głębokość :     4 m


Zbiornik wydłużony z północnego zachodu na południowy wschód, jego pofalowana linia brzegowa tworzy szereg zatok i cypli. Z zachodniego krańca wypływa strumyk, który po pokonaniu odległości około 1000 m wpada do jeziora Lekarty, we wschodnim wpada strumyk, płynący z jeziora Gryźlin. Obrzeża - wysokie o charakterze pagórkowatym i często stromych stokach - są otoczone polami uprawnymi i łąkami. Na północnym brzegu rozrzucone są zabudowania wsi Study, tu również przebiega droga gruntowa.