Typ jeziora :     leszczowe
Powierzchnia :     308 ha
Głębokość :     10 m
Pow. wysp :     1 ha


Rozciąga się z północnego wschodu na południowy zachód. Linię brzegową zbiornika urozmaica wąska i wydłużona zatoka przy zachodnim brzegu. Na plosie jeziora leży pięć wysp: trzy małe wysepki położone są przy północnym krańcu, dwie - nieco większe i porośnięte drzewami - znajdują się przy zachodnim brzegu, na wysokości podstawy zatoki. Łabędź jest połączony rowami z rzeką Iławką i Jeziorem Iławskim, dopływa do niego również strumyk z Jeziora Tynwałdzkiego. Brzegi akwenu są na ogół płaskie lub łagodnie wzniesione, tylko w części północno-wschodniej oraz wokół zachodniej zatoki obrzeże jest wysokie i strome. Bezpośrednią zlewnię jeziora stanowią głównie łąki, zwykle podmokłe oraz niewielkie odcinki pól uprawnych. W pobliżu zbiornika leżą wsie: w środkowej części wschodniego brzegu - Karłowo, przy zachodniej zatoce - Kamień Duży i Nowa Wieś, na brzegu zachodnim - Windyki. Przy brzegu południowo-wschodnim biegnie szosa.