Typ jeziora :     sandaczowe
Powierzchnia :     440 ha
Głębokość :     8 m
Pow. wysp :     0,3 ha


Jezioro rozciąga się ze wschodu na zachód. We wschodniej jego części znajduje się wydłużona w kierunku północnym zatoka. Na plosie jeziora leży mała wysepka. Przez Blanki przepływa rzeka Symsarna: ujście jej znajduje się w południowo-wschodniej części, odpływ zaś przy północnym krańcu zatoki. Stąd rzeka prowadzi swoje wody do jeziora Symsaru. Otoczenie wysokich i odcinkami stromych brzegów jeziora stanowią pola uprawne, rzadziej łąki i pastwiska. W pobliżu brzegów jeziora leżą wsie: przy północno-zachodnim krańcu - Suryty, w południowej części zachodniego brzegu - Gajlity, przy brzegu północnym - około 1000 m na północ - Blanki, przy wschodnim - Potryty.