Typ jeziora :     sandaczowe
Powierzchnia :     39 ha
Głębokość :     5,5 m


Zbiornik nieco wydłużony z północy na południe połączony rowem z leżącym nie opodal Jeziorem Małszewskim. W częściach północnej i południowo-wschodniej na płaskich brzegach leżą podmokłe łąki, inne brzegi są pagórkowate, pokryte polami uprawnymi i łąkami.