Typ jeziora :     sielawowe
Powierzchnia :     977 ha
Głębokość :     40 m
Pow. wysp :     25 ha


Dadaj, jedno z większych jezior na Warmii, ma kształt wydłużony z północy na południe i bardzo rozwiniętą linię brzegową z licznymi małymi zatokami i półwyspami, w części północno-zachodniej leży duża zatoka. Krajobraz urozmaica dwanaście wysp: pięć z nich leży przy brzegu zachodnim, sześć w wydłużonej południowej części, a jedna przy północnym krańcu jeziora. W zachodniej partii akwenu, w odległości około 100 m od brzegu leży największa wyspa, o powierzchni około 10 ha, wydłużona, o wysokich i stromych brzegach. Wyspa ta połączona jest mostem z zachodnim brzegiem. Do akwenu wpływają w północnym jego krańcu potoki: Czerwonka z jeziora Węgoja i Biesowa z jeziora Tejstym, przy brzegu południowo-wschodnim dopływa rzeka Dymer z jeziora Kraks Dużych, rzeka Dadaj wypływa z południowego krańca zbiornika. Jezioro Dadaj łączy się rowem z jeziorem Bartoszem. Dadaj ma brzegi wysokie, górzyste i pagórkowate, przeważnie strome, tylko przy północnym krańcu - łagodnie wzniesione lub płaskie. W środkowej partii zachodniego brzegu rośnie las, z pozostałych stron jezioro otaczają pola uprawne i łąki. Nad jeziorem leżą następujące wsie: przy południowym brzegu - Kojtryny, przy południowo-wschodnim - Nasy, przy wschodnim - Rukławki, w północnej części zachodniego brzegu - Wilimy, a przy końcu południowo-zachodniej zatoki, na brzegu południowym - Dadaj.