Typ jeziora :     sielawowe
Powierzchnia :     176 ha
Głębokość :     26 m


Hydrologicznie zamknięty akwen, wydłużony ze wschodu na zachód, w zachodniej części południowego brzegu duża, półokrągła zatoka. Brzegi są na ogół pagórkowate, na przemian wysokie i płaskie. Zachodnia część południowego brzegu jest zupełnie płaska, rozlana i podmokła. Otoczenie wschodniej części jeziora stanowią kompleksy leśne i kępy leśne, w części zachodniej dominują łąki i pola uprawne. Od strony północno--zachodniej przylega do zbiornika wieś Nowa Kaletka. Wokół obrzeży przebiegają drogi gruntowe i ścieżki.