Typ jeziora :     sielawowe
Powierzchnia :     240 ha
Głębokość :     16 m
Pow. wysp :     3,2 ha


Jezioro wydłużone z północy na południe z dużą okrągławą zatoką w części południowo-zachodniej. Wypływa z niego potok Grom biegnący do rzeki Saska. Na południowej części jeziora leżą trzy wyspy. Brzegi są płaskie, tylko w części północnej zachodni brzeg wysoki i stromy. Od północy i wschodu jezioro otacza las, z innych stron łąki i pola uprawne. Okolica jest górzysta i pagórkowata. Około 1250 m na południowy zachód leży wieś Grom.