Typ jeziora :     leszczowe
Powierzchnia :     262 ha
Głębokość :     32 m
Pow. wysp :     3,4 ha


Jezioro o kształcie zbliżonym do podkowy, której grzbiet jest skierowany na północny wschód, a ramiona na południowy wschód i południowy zachód. Z północnej części jeziora wybiega na zachód długa i wąska odnoga. Linia brzegowa jest urozmaicona wieloma małymi zatokami i półwyspami, a osiem wysp jeszcze przydaje malowniczości jezioru. Największa z wysp — Szpitalny Ostrów — leży w północnej części zachodniego basenu. Z krańca tego basenu wypływa potok Kałwa biegnący do jeziora Kośna. Brzegi — na przemian wysokie i strome lub płaskie, a nawet podmokłe — są otoczone polami, łąkami i pastwiskami. Na zachodnim brzegu zachodniego basenu leżą wsie Michałki i Miłuki, a przy krańcu wschodniego basenu miasteczko Pasym. Na wielkim półwyspie między ramionami zbiornika znajduje się jezioro Kałwa Mała połączone rowem z Kałwą. Wokół jeziora biegną drogi, a od południa przez Pasym linia kolejowa.