Typ jeziora :     leszczowe
Powierzchnia :     69 ha
Głębokość :     9 m


Dość ładne jezioro, rozciągające się ze wschodu na zachód. Przepływa przez nie rzeka Kiermas, w drodze z jeziora Umląga do rzeki Pisy. Uchodzi ona przy zachodnim krańcu akwenu, wypływa zaś ze środkowej partii północnego brzegu. Brzegi są przeważnie wysokie i stromo uformowane. Wyjątek stanowi zachodni brzeg — płaski i silnie podmokły. Obrzeże jest otoczone polami uprawnymi i łąkami, jedynie w środkowej części południowego brzegu znajduje się niewielka kępa drzew. Przy tym brzegu — w jego części wschodniej leży wieś Krupoliny, w środkowej partii brzegu północnego — wieś Rejczuchy. W pobliżu wschodniego krańca jeziora przebiega szosa.