Typ jeziora :     sandaczowe
Powierzchnia :     262 ha
Głębokość :     10 m
Pow. wysp :     1,4 ha


Dość malownicze jezioro składające się z dwóch akwenów. Zachodni jest kształtem zbliżony do prostokąta, którego dłuższe boki są skierowane z północnego zachodu na południowy wschód, w jego północno-wschodniej części znajduje się duża, półokrągła zatoka. Wschodni akwen jest mocno wydłużony z południowego zachodu na północny wschód. Akweny łączą się ze sobą długim i wąskim, wypłyconym i silnie zarośniętym kanałem-przewężeniem. Na akwenie zachodnim znajdują się trzy wyspy: największa z nich - wyspa Klebarska (powierzchnia około 1 ha) jest położona blisko północnego brzegu, naprzeciw wsi Klebarka Wielkiego. Jest ona płaska i porośnięta drzewami. Druga - mała wysepka (powierzchnia około 0,2 ha) znajduje się przy południowej części brzegu zachodniego. Również i ona porośnięta jest drzewami. Trzecia, najmniejsza, płaska wysepka leży w pobliżu zachodniego brzegu, w jego środkowej części. Do zbiornika dopływa strumyk z Jeziora Linowskiego k/Klewek. Jego ujście znajduje się przy brzegu zachodnim. Z północno-wschodniego krańca zbiornika uchodzi Kanał Klebarski, biegnący do rzeki Kiermas. Brzegi są na ogół płaskie lub łagodnie wzniesione, otoczone polami uprawnymi i łąkami. Jedynie brzeg północno-zachodni jest wysoki i miejscami stromo uformowany. Przy północnym brzegu zachodniego akwenu leży wieś Klebark Wielki, zaś przy północno-wschodnim krańcu zbiornika - wieś Silice. Tu przebiega również szosa.