Typ jeziora :     sielawowe
Powierzchnia :     424 ha
Głębokość :     50 m
Pow. wysp :     5,5 ha


Jezioro wydłużone ze wschodu ma zachód składa się z dwóch akwenów: wschodniego - większego i zachodniego - mniejszego. Z zachodniego akwenu biegnie na północny wschód wydłużona zatoka, na krańcu której znajduje się podmokła wyspa. Rowy łączą Jezioro Leleskie z jeziorami Kiepunkiem i Kruninkiem. Brzegi wschodniego akwenu są na przemian płaskie lub strome, okolica pagórkowata. Otaczają je łąki i pola uprawne, a do wschodniego krańca jeziora przylega wielki kompleks leśny. Zachodni akwen ma brzegi podmokłe. W miejscu złączemia akwenów, na południowym brzegu leży wieś Leleszki. Koło południowego krańca zachodniego basenu przebiega szosa Pasym - Szczytno.