Typ jeziora :     sielawowe
Powierzchnia :     691 ha
Głębokość :     20 m
Pow. wysp :     0,7 ha


Jest to morenowe jezioro, rozciągające się z północnego wschodu na południowy zachód, o urozmaiconej linii brzegowej, z dużymi półkolistymi zatokami na północy i północnym zachodzie oraz wyspą w tej partii akwenu. W części północno-wschodniej przewężenie łączy Jezioro Luterskie z trzecią zatoką (o osi równoległej do osi głównego akwenu), wyodrębnianą czasem jako Jezioro Luterskie Małe. Jezioro Luterskie łączy się rowami z jeziorami Bierdawami i Kikitami, a z jego południowo-zachodniego krańca wypływa rzeka Symsarna do jeziora Ławek. Wysokie i dość strome brzegi są od strony południowej porośnięte lasem, na pozostałych partiach dominują pola uprawne, łąki i pastwiska, tworząc malowniczy krajobraz. Przy północno-wschodniej zatoce leży wieś Lutry, a przy południowej części wschodniego brzegu - Kikity. Wzdłuż południowego i wschodniego brzegu biegną drogi gruntowe i szosa.