Typ jeziora :     sielawowe
Powierzchnia :     332,5 ha
Głębokość :     41 m


Jest to jedno z ładniejszych jezior województwa, znacznie wydłużone z północy na południe, linia brzegowa jest od zachodu urozmaicona półwyspami i zatokami. W pobliżu południowego krańca, przy brzegu zachodnim znajduje się rozległa zatoka, wydłużona z północy na południe, połączona z plosem jeziora długą i wąską cieśniną. Do jej krańca wpada rzeka Marózka, która płynie tu z jeziora Mielna. Wypływ tej rzeki znajduje się przy przeciwległym krańcu jeziora. Obrzeża są w większości wysokie i dość strome. Płaskie odcinki znajdują się jedynie przy dopływie i odpływie Marózki, u nasady południowo-zachodniej zatoki w obrębie wsi Maróza oraz w środkowej części brzegu wschodniego, gdzie leży wieś Mały Marózek. Tereny te są pokryte łąkami, pozostałe otoczenie stanowią lasy. Przy północnym krańcu jeziora znajduje się Państwowe Gospodarstwo Rybackie Szwaderki, a nieco dalej na północ - wieś Swaderki. Wzdłuż północno-wschodniego brzegu przebiega szosa Swaderki - Kurki.