Typ jeziora :     sielawowe
Powierzchnia :     509 ha
Głębokość :     33 m
Pow. wysp :     5,3 ha


Jest to bardzo malownicze jezioro rynnowe o skomplikowanym kształcie. Składa się z dwóch równolegle do siebie położonych akwenów, mocno rozciągniętych z północnego wschodu na południowy zachód, połączonych ze sobą - w partii środkowej - wąską i wydłużoną cieśniną. Akwen zachodni jest znacznie dłuższy i węższy od wschodniego. Linia brzegowa całego zbiornika jest bardzo dobrze rozwinięta i urozmaicona szeregiem zatok, półwyspów i cypli. Na akwenie zachodnim znajdują się cztery wyspy. Największa z nich Ostrów, płaska i pokryta łąkami, o powierzchni powyżej 4 ha, jest położona nieco na północ od cieśniny, bliżej brzegu wschodniego. Około 150 m na południowy zachód od niej znajduje się druga, mała płaska i zalesiona wysepka, dwie malutkie i płaskie wysepki leżą w północnej części tego akwenu. Piąta - niewielka wyspa, znajduje się w północnej partii akwenu wschodniego. Do południowego krańca akwenu zachodniego dopływa struga Koniuszyn z jeziora o tej samej nazwie, ze środkowej części akwenu wschodniego, przy podstawie rozległego półwyspu, wypływa rzeka Omulew - prawobrzeżny dopływ Narwi. Jezioro Omulew łączy się rowami również z jeziorami Gimem i Czarnym k/Zimnej Wody. Brzegi południowej części akwenu zachodniego są wysokie i strome, w partii środkowej płaskie i łagodnie wzniesione, przy krańcu północnym - zupełnie płaskie i podmokłe. Cieśnina obramowana jest brzegami dość wysokimi, najczęściej jednak o łagodnie nachylonych stokach, obrzeże akwenu wschodniego jest pagórkowate, na przemian płaskie i wysokie. Większość otoczenia stanowią lasy. Na brzegu zachodnim oraz odcinkami przy północno-wschodnim obrzeżu zachodniego akwenu znajdują się większe areały łąk i pól uprawnych. Przy zachodnim brzegu leżą wsie: w części północnej - Natać Duża, w środkowej - Jabłonka, w południowej - Wikno. W sąsiedztwie południowego krańca znajduje się leśniczówka Wikno. Na obrzeżu północno-wschodnim zachodniego akwenu leżą wsie: część zabudowań Nataci Dużej i Natać Mała. Przy południowo-wschodnim brzegu wschodniego akwenu położona jest leśniczówka Omulew. Wokół zbiornika przebiegają drogi gruntowe, a wzdłuż brzegu zachodniego - szosa, na trasie Natać Duża - Wikno.