Typ jeziora :     leszczowe
Powierzchnia :     58 ha
Głębokość :     11 m


Jezioro malowniczo położone, nieco wydłużone z północy na południe, w środkowej części - z przeciwległych brzegów zachodniego i wschodniego - wybiegają w ploso dwa półwyspy, znacznie zwężające tę część zbiornika. Do Orzyca dopływa strumyk z jeziora Orzyczka. Obrzeże wznosi się na ogół łagodnie, tylko od strony wschodniej i północnej jest ono odcinkami wysokie i ma strome nachylenie. Najbliższe otoczenie tworzą łąki i pola uprawne, jedynie na brzegu wschodnim znajduje się las. Na północnym brzegu leży wieś Zalesie. Tu również przebiega szosa.