Typ jeziora :     leszczowe
Powierzchnia :     209 ha
Głębokość :     25 m
Pow. wysp :     19 ha


Jezioro to składa się z dwóch akwenów połączonych przewężeniem: zachodniego - większego, który ma kształt zbliżony do owalu i wschodniego, wydłużonego z północnego zachodu na południowy wschód. Linia brzegowa zbiornika jest bardzo rozwinięta, tworzy wiele zatok i półwyspów. Na środku plosa zachodniego akwenu znajduje się duża wyspa, zalesiona i wysoko wzniesiona nad poziom lustra wody. Przy południowo-wschodnim krańcu jeziora uchodzi potok, prowadzący wodę z Jeziora Tumiańskiego. W jeziorze Piszu bierze początek rzeka Pisa, która wypływa ze środkowej części północnego brzegu, przepływa ona przez Barczewo i wpada do jeziora Wadąga. Obrzeże jeziora jest na ogół wysokie, pagórkowate, często uformowane stromo, jedynie od strony zachodniej płaskie i podmokłe. Jezioro otaczają głównie łąki i pola uprawne. Urozmaiceniem krajobrazu jest duży kompleks leśny w zachodniej części północnego wybrzeża. W odległości około 500 m na połudiniowy wschód znajduje się wieś Tumiany, a około 750 m na południowy zachód - wieś Kierzliny. W sąsiedztwie południowego brzegu przebiega droga gruntowa.