Typ jeziora :     sielawowe
Powierzchnia :     903,3 ha
Głębokość :     52 m
Pow. wysp :     4,3 ha


Jest to jedno z ładniejszych jezior mazurskich. Woda w nim odznacza się dużą przezroczystością. Jest ono mocno wydłużone z północy na południe i posiada dwie duże, rozciągnięte zatoki. Jedna z nich rozpoczyna się w środkowej części zachodniego brzegu i biegnie początkowo na południe, by następnie skręcić na południowy zachód. Jest ona oddzielona od głównego basenu zbiornika dużym półwyspem, który z południowego brzegu wysuwa się na północ. Zatoka ta bywa wyodrębniana jako jezioro Pluszne Małe. Druga zatoka znajduje się w południowej części brzegu wschodniego. Jest ona silnie wydłużona w kierunku południowo-wschodnim i przewężona w środkowej części. Linia brzegowa jeziora jest dobrze rozwinięta i urozmaicona wieloma zatokami, półwyspami i cyplami. Na wysokości wsi Plusek, na środku plosa leżą dwie wyspy. Większa z nich położona jest bliżej brzegu zachodniego. Jej powierzchnia wynosi około 3,8 ha. Druga, mała wysepka, o powierzchni około 0,2 ha znajduje się bliżej brzegu wschodniego. Trzecia niewielka wysepka (o powierzchni około 0,3 ha) znajduje się na środku plosa, przy południowym krańcu zbiornika. Jest ona zupełnie płaska i bezdrzewna. Do Plusznego dopływa strumyk z jeziora Stawu (przy krańcu zachodniej zatoki) oraz strumyk z Pasłęckiego Jeziorka, wypływa zaś strumyk, który prowadzi wodę do jeziora Poplusza Wielkiego. Południowy brzeg akwenu jest wysoki o dość stromych stokach. Obrzeże zachodnie ma konfigurację pagórkowatą, pozostałe brzegi są na przemian płaskie lub łagodnie wzniesione. Jezioro jest otoczone dużymi kompleksami leśnymi. Tylko w środkowej części wschodniego brzegu (w okolicy wsi Plusek) oraz u nasady zachodniej zatoki (przy wsi Zielonowie) rozciągają się pola uprawne i łąki. Wokół zbiornika przebiegają drogi gruntowe i ścieżki, a przy północnej części wschodniego brzegu szosa.