Typ jeziora :     sandaczowe
Powierzchnia :     183 ha
Głębokość :     16 m


Jest to jedno z ładniejszych jezior w województwie. Wydłuża się ono ze wschodu na zachód, a jego wąska zachodnia część trzykrotnie zmienia kierunek. Ze środkowej części wschodniego brzegu wybiega w jezioro półwysep, wytwarzający dwie zatoki - północną i południową. Przez zbiornik przepływa rzeka Pasłęka. Doprowadza ona wody z jeziora Wymoja i wpada do południowej zatoki przy wschodnim brzegu, wypływa zaś z północno-zachodniego krańca zbiornika do jeziora Łęgut. Do Sarąga dopływa również potok Amling z jeziora Jemiołowa (ujście przy zachodnim krańcu akwenu). Wybrzeże jest na ogół wysokie i zwykle dość strome, jedynie część wschodnia oraz wschodni odcinek brzegu północnego płaski. Wokół rozciągają się kompleksy leśne, tylko odcinkami występują łąki i pola uprawne - głównie od strony wschodniej. W środkowej części południowego brzegu leży wieś Makruty. W pobliżu tego obrzeża biegnie droga.