Typ jeziora :     sandaczowe
Powierzchnia :     320 ha
Głębokość :     4 m
Pow. wysp :     2 ha


Nieco wydłużony zbiornik (oś południowy zachód - północny wschód) połączony rowem z jeziorem Łaźnicą i strumykiem z Jeziorem Brajnickim. W środkowej części wschodniego brzegu wpada rzeka Saska, ze wschodniej części brzegu południowego wypływa rzeka Sawica. Na południowej części akwenu leżą dwie małe wysepki. Brzegi jeziora są płaskie, tylko północny nieco wyższy, a w części środkowej nawet stromy. Na brzegach zachodnim i wschodnim ciągną się podmokłe łąki, na południowym leżą pola, łąki i kępy leśne, na północnym lasy i łąki. Przy wschodnim brzegu leży wieś Sasek Wielki, na południowym Sasek Mały.