Typ jeziora :     sielawowe
Powierzchnia :     870 ha
Głębokość :     38 m
Pow. wysp :     1,2 ha


Sasek Wielki jest typowym jeziorem rynnowym ciągnie się z północy na południe, przy czym najszersza jest część południowo-środkowa. Na jeziorze leżą dwie niewielkie wyspy większa z nich, płaska, o powierzchni około 0,8 ha, położona jest na środku plosa w północnej partii, druga wyspa, o powierzchni 0,4 ha, znajduje się w środkowo-południowej części. Do Saska Wielkiego wpływa strumyk z jeziora Dzwierzut, a przy południowym krańcu zbiornika, z zachodniego brzegu, wypływa rzeka Saska, a ponadto akwen jest połączony rowem z jeziorami: Fręckim, Małszeweckim i Linowskim k/Linowa. Brzegi jeziora są pagórkowate, na przemian strome lub płaskie, łagodnie wzniesione. Od zachodu i południa pokrywają je lasy, na pozostałych leżą pola uprawne i łąki oraz niewielkie skupiska drzew. W pobliżu jeziora, na zachodnim brzegu leżą wsie: Łysa Góra, Sasek, Jęczniki; na wschodnim brzegu - Dąbrowa, Frelkówko, Kobylocha, Piece.