Typ jeziora :     sandaczowe
Powierzchnia :     169 m
Głębokość :     6 m


Jezioro nieco wydłużone z północy na południe. W północnym krańcu wpadają - wspólnym korytem - rzeki: Sawica (z jeziora Nataci) i Saska (z jeziora Saska Wielkiego), w południowym wypływa Saska do jeziora Saska Małego. Brzegi północnej części zbiornika są płaskie - leżą tu mokradła, u północnego krańca wieś Sędańsk. Inne brzegi są wysokie i strome lub łagodnie wzniesione, nad wschodnim ciągnie się wąskie pasmo pól. Dookoła rosną lasy.