Typ jeziora :     sielawowe
Powierzchnia :     245 ha
Głębokość :     26 m
Pow. wysp :     1 ha


Bardzo ładny zbiornik wydłużony z północnego wschodu na południowy zachód, oba krańce akwenu zwężają się. Przy południowym końcu, na wschodnim brzegu znajduje się półwysep skierowany na zachód. W tej części akwenu na środku plosa leży wyspa. Jest ona płaska, częściowo podmokła i naga. Z północnego krańca wypływa potok płynący do Jeziora Tumiańskiego. Obrzeże akwenu jest pagórkowate, na ogół o łagodnych zboczach, tylko przy południowym krańcu i od strony wschodniej - wysokie i dość stromo uformowane. Bezpośrednie sąsiedztwo jeziora stanowią lasy. Przy południowym krańcu akwenu leży leśniczówka Groszkowo, a na brzegu wschodnim, w jego północnej części - leśniczówka Wesołowo. W odległości około 2300 m na wschód znajduje się wieś Giławy, zaś w oddaleniu około 2600 m na zachód - wieś Purda. Wokół zbiornika przebiegają drogi gruntowe i ścieżki. Ładna okolica oddalona od większych osiedli ludzkich.