Typ jeziora :     sandaczowe
Powierzchnia :     74 ha
Głębokość :     10 m


Malownicze jezioro, mocno rozciągnięte z północnego zachodu na południowy wschód. Odpływa z niego strumyk do Jeziora Wulpińskiego. Obrzeże zbiornika jest urozmaicone na ogól wznosi sią ono łagodnie, miejscami jest zupełnie płaskie, odcinkami zaś wysokie i strome. Otoczenie stanowią głównie pola i łąki, tylko przy obu krańcach jeziora znajdują się niewielkie kompleksy leśne. Na wschodnim brzegu leży wieś Naterki. Przy zachodnim i południowym obrzeżu biegną ścieżki.