Typ jeziora :     sielawowe
Powierzchnia :     599 ha
Głębokość :     35 m


To wielce malownicze jezioro, charakteryzujące się bardzo dużym wydłużeniem oraz wąskim plosem, przy słabo urozmaiconej linii brzegowej. Rozciąga się ono z północnego zachodu na południowy wschód. W środkowej części wschodniego brzegu uchodzi potok Tabórz, płynący z jeziora o tej samej nazwie. Z zachodniego brzegu wypływa potok Szeląg, który po przebyciu około 500 m rozdwaja się i obydwoma nurtami wprowadza wodę do Jeziora Pauzeńskiego. Do południowego krańca zbiornika dopływa strumyk z jeziora Szeląga Małego. Jezioro leży wśród lasów, większe połacie pól uprawnych i łąk znajdują się jedynie na południowych obrzeżach oraz w środkowej części zachodniego brzegu. W tej okolicy brzegi są płaskie i odcinkami podmokłe, tu leży wieś Warlity Wielkie. Również środkowa część brzegu wschodniego, od ujścia potoku Taborza do leśniczówki Perkunichy jest zupełnie płaska i częściowo podmokła. Pozostałe obrzeża są wysokie, pagórkowate, o ostro nachylonych stokach. Przy południowo--wschodnim brzegu leży wieś Kątno, w pobliżu południowo-zachodniego - wieś Zwierzewo. Przy północnym krańcu jeziora przebiega szosa na trasie Ostróda - Łukta, przy przeciwległym zaś - szosa na trasie Ostróda - Gietrzwałd. W sąsiedztwie wydłużonych obrzeży ciągną się gruntowe drogi i ścieżki.