Typ jeziora :     sielawowe
Powierzchnia :     199 ha
Głębokość :     33 m


Malownicze jezioro o urozmaiconej linii brzegowej, wydłużone z południowego zachodu na północny wschód. Brzeg północno-wschodni oraz odcinki zachodniego opadają dość stromo do lustra wody, południowy i południowo-wschodni kraniec jeziora ma brzegi płaskie lub pagórkowate. Z południowej części akwenu wypływa strumień Biesowa do jeziora Dadaj. Od północy zbiornik otoczony jest lasem, w pozostałych partiach znajdują się łąki i pola uprawne. W południowej części zachodniego brzegu leży wieś Biesówko, wieś Biesowo jest oddalona od brzegu około 400 m.