Typ jeziora :     leszczowe
Powierzchnia :     162 ha
Głębokość :     12 m
Pow. wysp :     0,8 ha


Dość ładny, owalny akwen, nieco wydłużony z północnego wschodu na południowy zachód, połączony rowem z rzeką Pasłęka. W północno-zachodniej części zbiornika leży niewielka wyspa. Brzegi jeziora są wysokie i dość strome, tylko w części północno-zachodniej odcinkami płaskie. Rozciągają się wokół nich pola uprawne, łąki i pastwiska. Przy zachodnim brzegu znajduje się wieś Biała Wola.