Typ jeziora :     sielawowe
Powierzchnia :     412 ha
Głębokość :     43 m


Jezioro to składa się z czterech akwenów połączonych ze sobą przewężeniami. Wschodni, środkowy i zachodni ciągną się pasmem ze wschodu na zachód. Północny akwen jest zaokrąglony. Wschodni kraniec jeziora przytyka do peryferii Olsztyna, stąd też wypływa strumyk do Jeziora Kortowskiego. Linia brzegowa jest bardzo rozbudowana, tworzy liczne zatoki i półwyspy. Największy półwysep - Ostrów - oddziela środkowy basen od północnego. Brzegi są przeważnie wysokie i strome, tylko wokół wschodniego basenu często płaskie lub łagodnie wzniesione. Wokół brzegów biegną drogi i ścieżki. Nad północnym akwenem leżą wsie Likusy i Gutkowo, nad zachodnim Łupstych.