Typ jeziora :     sielawowe
Powierzchnia :     495 ha
Głębokość :     35 m
Pow. wysp :     4 ha


Jezioro to składa się z trzech akwenów połączonych otwartym plosem. W północnym brzegu wschodniego akwenu wpadają do jeziora rzeka Pisa i potok Orzechowo. We wschodnim brzegu południowego basenu znajduje się ujście potoku Kośnika, z krańca wypływa rzeka Wadąg. Na jeziorze leżą trzy wyspy: największa (pow. około 3 ha) u wejścia do basenu południowego, druga (około 0,5 ha) u wejścia do zachodniego; trzecia najmniejsza wysepka koło środkowej części północnego brzegu. Wysokie i przeważnie strome brzegi są otoczone polami, łąkami i lasem. Przy południowym krańcu jeziora leży wieś Myki, nad zachodnim akwenem wieś Słupy.