Typ jeziora :     sielawowe
Powierzchnia :     730 ha
Głębokość :     55 m
Pow. wysp :     23,6 ha


Jezioro to składa się z dwóch akwenów: wschodniego - zbliżonego kształtem do koła i zachodniego - wydłużonego ze wschodu na zachód. Łączą się one ze sobą przewężeniem. Na wschodniej części zbiornika znajduje się osiem wysp. Największa z nich - Herta - o powierzchni około 7 ha, leży w południowo-wschodniej części tego akwenu. Między wyspą Hertą a wschodnim brzegiem leży maleńka i płaska wysepka. Druga co do wielkości - wyspa Majdy, znajduje się blisko południowego brzegu, w jego zachodniej części, a około 50 m na wschód od niej czwarta, niewielka, płaska wyspa. Cztery wyspy leżą w północnej części akwenu. Największa z nich - wyspa Urbanka, jest bardzo wydłużona. Wszystkie te wyspy są płaskie i pozbawione zadrzewienia. Z północno-zachodniego krańca zachodniego akwenu jeziora wypływa, biorąc tu swój początek, rzeka Giłwa. Do jeziora dopływa strumyk z jeziora Świętajna Naterskiego. Uchodzi on przy brzegu północnym, w pobliżu przewężenia, łączącego oba akweny. Brzegi otaczające akwen wschodni są płaskie lub łagodnie wzniesione. Obrzeża części zachodniej są najczęściej wysokie i uformowane dość stromo. Otoczenie jeziora stanowią głównie pola uprawne i łąki, tylko odcinkami spotyka się kępy leśne. Przy brzegu południowo-wschodnim leży wieś Dorotowo, a przy północno-wschodnim Tomaszkowo. W pobliżu jeziora przebiegają szosy i drogi gruntowe.