Typ jeziora :     sielawowe
Powierzchnia :     1042,3 ha
Głębokość :     54 m
Pow. wysp :     7,3 ha


Bardzo ładne jezioro, którego woda charakteryzuje się dużą przeźroczystością, mocno wydłużone z północy na południe. Jego linia brzegowa jest dobrze rozwinięta i urozmaicona wieloma zatokami, półwyspami i cyplami. Ze środkowej części wschodniego brzegu wybiega w ploso zbiornika, w kierunku południowo-zachodnim, wydłużony i wąski półwysep - Lalka. Drugi duży półwysep znajduje się na brzegu zachodnim, poniżej wsi Łańska. Na jeziorze leżą cztery wyspy, trzy z nich w północnej jego części. Największa wyspa - Stodółka, o powierzchni około 5 ha, znajduje się w pobliżu wypływu rzeki Łyny. Jej zalesiona powierzchnia wznosi się dość wysoko nad lustro wody. Dwie pozostałe są niewielkie i płaskie. Czwarta wyspa, najmniejsza, zupełnie płaska, podmokła i naga leży w południowej części jeziora. Przez Jezioro Łańskie przepływa rzeka Łyna. Prowadzi ona wodę z jeziora Kiernoza Wielkiego i uchodzi przy południowym krańcu jeziora, wypływa zaś z północnej części wschodniego brzegu, wyprowadzając wody do jeziora Ustrychu. Obrzeże akwenu jest wysokie, pagórkowate i górzyste, najczęściej stromo wzniesione. Otoczenie stanowią wielkie kompleksy leśne, tylko w okolicy wsi Łańska (środkowa część zachodniego brzegu) znajdują się większe połacie łąk i pól uprawnych. Wokół zbiornika, w pobliżu jego brzegów, przebiegają drogi gruntowe.