Typ jeziora :     sielawowe
Powierzchnia :     304 ha
Głębokość :     108,5 m
Długość :     4,5 ha


Najgłębsze jezioro w Polsce, relikt epoki polodowcowej z krystalicznie czystą wodą. Brzegi bardzo wysokie i strome pozbawione roślinności, z dużą ilością głazów narzutowych, dno kamieniste, liczne zatoki. Linia brzegowa dobrze rozwinięta. W części wschodniej jeziora wpływa rzeka Czarna Hańcza, która kilka kilometrów wyżej ma swoje źródła, znajdując ujście po przeciwnej stronie akwenu. Jezioro oligotroficzne o bardzo zróżnicowanym składzie ichtiofauny-obok glowacza białopłetwego, strzebli potokowej i troci jeziorowej występuje tu liczna populacja okonia, szczupaka, miętusa i cały przekrój ryb karpiowatych. Od kilku lat jezioro jest każdego roku zarybiane trocią jeziorową (największe okazy do 8 kg). Poza rybami drapieżnymi wędkarze mogą tu złowić olbrzymie sieje, dorodne, głębinowe płocie i wielkie leszcze. Drapieżniki najlepiej łowić na spinning: szczupak i okoń na głębokości 10- 15 m, natomiast troć - wiosna przy samej powierzchni - latem i jesienią głębiej.

Położenie - gmina Przerośl
Jeziorem zarządza:
Gospodarstwo Rybackie Suwałki
Pl. M. Konpnickiej 10
16-400 Suwałki
tel. 0-875664005