Typ jeziora :     leszczowe
Powierzchnia :     269 ha
Głębokość :     6 m
Długość :     2,2 km


Jezioro Kolno jest typu wytopiskowego, o znacznym zatorfieniu pobrzeży. Pierwotny poziom wód jeziora został obniżony o około 80 cm z powodu melioracji i pogłębienia koryta rzeczki Kolniczanki. Brzegi jeziora są niedostępne i błotniste, porośnięte szerokim pasem szuwaru. Jego dno niemal całkowicie pokrywa kobierzec ramienic. Z powodu niewielkiej głębokości, przy surowych zimach, występuje zjawisko duszenia się ryb (mała ilość wody pod lodem). Kolno jest rajem dla wszelkiego ptactwa wodnego, które ma tutaj swoje tereny lęgowe. Właśnie z tego powodu utworzono w tym miejscu w 1960 r. rezerwat dla ich ochrony. Bardzo bogata jest fauna ptactwa rezerwatu. Można spotkać łabędzia niemego, kaczki, rybitwy, myszołowy, bąki, remizy, mewy śmieszki i szereg innych. Ze względu na znaczne zatorfienie brzegów, dostęp do jeziora jest utrudniony.