Typ jeziora :     leszczowe
Powierzchnia :     93 ha
Głębokość :     22 m
Długość :     3,4 km


Zbiornik ma kształt wydłużony. Rozciąga się z południowego-wschodu na północny zachód. Dno twarde, piaszczyste. Przez jezioro, z północy J.Głębokie na południe J. Okrągłe przepływa rzeka Rospuda. Akwen ma linię brzegową średnio rozwiniętą. Roślinność wynurzona (trzcina pospolita, sitowie jeziorowe) tworzy nieliczne skupiska. Jezioro można zaliczyć do typu leszczowego. Ryby takie jak: leszcz, płoć, lin mają dobre warunki do wzrostu i żerowania. Z ryb drapieżnych występuje tu w dużych ilościach szczupak, okoń i węgorz, a od niedawna również sum. Wędkarzom polecana jest przede wszystkim część północna jeziora, gdzie licznie gromadzą się ryby przy dopływie rzeki Rospuda. Najlepsze wyniki mają tu wędkarze łowiący na żywca.

Położenie - gmina Bakałarzewo
Jeziorem zarządza:
Gospodarstwo Rybackie Suwałki
Pl. M. Konpnickiej 10
16-400 Suwałki
tel. 0-875664005