Typ jeziora :     sielawowe
Powierzchnia :     89 ha
Głębokość :     47 m
Długość :     2 m


Jezioro składa się z trzech wyraźnie widocznych części: głównego plosa, płytkiej , wąskiej części pod nazwą Jodel i zatoki pod nazwa Targowisko położonej za przewężeniem w zachodniej części jeziora. Zatoka Jodel jest otoczona wysokimi wzniesieniami. Od głównej części jest odgrodzona wypłyceniem przegrodzonym wyspą o powierzchni 0,7 ha. Linia brzegowa jest dobrze rozwinięta i urozmaicona. Ze zbiornika wypływa stały ciek w pólnocnej jego części. W jeziorze występują następujące gatunki ryb: sieja, sielawa, stynka, troć jeziorowa, szczupak , okoń, węgorz, sum, leszcz, płoć, wzdręga, krąp i inne. Bardzo licznie występuje tu troć jeziorowa, która jest dosyć łatwa do złowienia i osiąga przyzwoitą wielkość, warto tu "zapolować" na szczupaka i okonia. Zimą wędkarze powinienni tu złowić ładne okazy siei.

Położenie - gmina Jeleniewo
Jeziorem zarządza:
Gospodarstwo Rybackie Suwałki
Pl. M. Konpnickiej 10
16-400 Suwałki
tel. 0-875664005