Typ jeziora :     sielawowe
Powierzchnia :     2170 ha
Głębokość :     73 m
Długość :     17,5 km


Jezioro Wigry jest położone wśród lasów Puszczy Augustowskiej - gdzie las porasta prawie 80 % linii brzegowej. Jej rzeźba jest bardzo urozmaicona - od niskich gdzie niegdzie bagiennych - po wyniosłe z kemami i wzgórzami morenowymi. Taka sama rzeźba terenu obejmuje i dno jeziora. Liczne płycizny przeplatają się z podwodnymi dolinami, uskokami i toniami o wyrównanym dnie. Urozmaicone brzegi Wigier wypełniają zatoki, półwyspy, przesmyki i ujścia strumieni. Jezioro także posiada dziwiętnaście mniejszych i większych wysp. Niektóre powstały jednocześnie z nim, inne mają pochodzenie wtórne - jako rezultat obniżenia poziomu wód oraz komasacji osadów na mieliznach (wyspy: Krowa, Ostrowy Brzozowe). Pobrzeża jeziora - te poddane działaniu fal - posiadają jedynie wąski pas zarośli i ubogi świat roślinny, - te w zacisznych zatokach - mają bogate szuwary i i roślinność zanurzoną. W takich miejscach tworzą się "łąki podwodne" porastające stoki ławicy do 7 metrów w ich głąb. Wigry nie posiadają jednolitego charakteru biologicznego. Części głębokie i rynnowe wskazują cechy oligotroficzne, zaś nieckowate i szersze - w wiekszych zatokach - cechy eutroficzne i mezotroficzne. Dzięki tej różnorodności, możliwe stało się współżycie wielu różnych gatunków zwierząt. Specjaliści doliczyli się aż 26 gatunków ryb. Żyją tu między innymi: węgorz, stynka, sieja, sielawa, okoń, szczupak, troć jeziorowa, sandacz oraz sum.