Brodnicki Park Krajobrazowy powstał w 1985 roku na terenie o powierzchni 16685 hektarów, blisko 60% powierzchni parku jest porośnięta lasami, natomiast wody zajmują około 10% powierzchni. Lasy występujące na tym terenie to przede wszystkim bory sosnowe i mieszane. Mniejsze powierzchnie zajmują lasy liściaste, takie jak grądy, łęgi Cechą charakterystyczną parku jest bardzo zróżnicowany krajobraz, pofałdowany, poprzecinany jeziorami i rzekami. Na obszarze Brodnickiego Parku Krajobrazowego znajduje się ponad 40 jezior, z czego 7 o powierzchni ponad 100 ha. Do największych z nich zalicza się: Wielkie Partęczyny (324 ha), Bachotek (211 ha), Sosno (188 ha), Łąkorz (162 ha), Głowińskie (131 ha), Zbiczno (129 ha) i Ciche (111 ha). Cały teren parku ma bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę turystyczną, dzięki której jest chętnie odwiedzany przez turystów.

Więcej na temat parku: www.bpk.brodnica.net


brodnicki-park