Czarna Hańcza jest największą rzeką Wigierskiego Parku Narodowego oraz jedną z ważniejszych rzek Suwalszczyzny. Wypływa ze źródła pod Wiżajnami i stanowi lewy dopływ Niemna. Liczy 141,7 km długości i posiada bardzo rozwinięte dorzecze o pow. 1916,2 km2. Czarna Hańcza płynie na terenie Polski przez Pojezierze Suwalskie. Źródłowe strumienie tej rzeki wypływają z wysokości 245 m n.p.m. ze zboczy morenowych leżących na północ od jeziora Hańcza.


czarna-hancza