Dolina rzeki Rospudy znajduje się w zachodniej części Puszczy Augustowskiej. Dolina jest miejscem które jak dotąd nie zostało objęte ochroną obszarową a występują tu bardzo licznie wiele chronionych gatunków roślin, gadów, płazów i ptaków. Jak dotąd dolina zachowała się w stanie naturalnym, bez zbytniej ingerencji człowieka w środowisko. Nienaruszony układ hydrologiczny warunkuje istnienie zanikających bądź już zanikłych gdzie indziej unikatowych siedlisk oraz związanych z nimi gatunków roślin i zwierząt. Rzeka Rospuda i Dolina Rospudy jest jedną z najciekawszych atrakcji przyrodniczych na Mazurach, rzeką odbywają się spływy kajakowe, w kilka ciekawych miejsc można też dotrzeć pieszo, rowerem lub samochodem.


dolina-rospudy