Mazurski Park Krajobrazowy został utworzony w 1977 roku na obszarze blisko 50000 hektarów w południowej części Krainy Wielkich Jezior, głównym celem parku jest ochrona wyjątkowo pięknego krajobrazu polodowcowego występującego w tym regionie. W obrębie parku znajduje się największe jezioro w Polsce, jezioro Śniardwy i znaczna część Puszczy Piskiej. Występują tu wspaniałe drzewostany, w których dominuje sosna mazurska (lokalna odmiana sosny zwyczajnej), oraz wiele gatunków roślin rzadkich i chronionych np.: chamedafne północna, lilia złotogłów, dziewięćsił bezłodygowy, listery, zawilce i inne. Puszczańskie drzewostany, duża powierzchnia wód i torfowisk stwarzają dogodne warunki bytowania licznym gatunkom fauny. Gromadę ssaków reprezentują: jeleń, sarna, łoś, wilk, wydra, bóbr, ryś, dzik, gromadę ptaków: orzeł bielik, rybołów, orlik krzykliwy, puchacz, bocian czarny, cietrzew, liczne gatunki wodne i błotne. Na terenie parku znajduje się kilka ścisłych rezerwatów przyrody: jez. Łuknajno - o niezwykle bogatej awifaunie (175 gatunków) i mnogości ryb, rzeka Krutynia - florystyczny, z rzadkimi okazami roślin (gąbka słodkowodna), Lisunie - śródleśne, zarastające jezioro ze stanowiskiem kłoci wiechowatej, Czapliniec - kolonia czapli siwej, jez. Warnołty - ostoja ptactwa wodnego, Pierwos - naturalna biocenoza leśna, wodna i torfowiskowa. Cały teren parku jest rajem dla przebywających tu turystów, setki kilometrów szlaków wodnych, pieszych i rowerowych, ogromne połacie lasu, duża ilość czystych jezior powoduje że przez cały rok przyjeżdża na te tereny duża ilość turystów. W rejonie parku jest bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura noclegowa i gastronomiczna więc każdy bez problemu znajdzie dla siebie miejsce na pobyt.

Więcej na temat parku: parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/mazurski/


mazurski-park-1
mazurski-park-2
mazurski-park-3