Na terenie około 25000 hektarów w 1993 roku powołano do życia Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego, park usytuowany jest głównie na terenie województwa warmińsko- mazurskiego i częściowo województwa pomorskiego. Dużą część parku stanowią lasy i jeziora, na jego terenie leży najdłuższe jezioro w Polsce Jeziorak - 27,5 km długości. Ochronie na terenie parku podlega 29 gatunków roślin, ponadto występuje tu 11 gatunków płazów, 5 gatunków gadów, 135 gatunków ptaków w tym 116 chronionych i 32 gatunki ssaków w tym 5 chronionych. Teren Parku znajduje się w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Lasy Iławskie”, granice tego obszaru pokrywają się z granicami Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego. Po terenie parku można poruszać się po trzech ścieżkach dydaktycznych lub po wyznaczonych szlakach pieszych lub rowerowych.

Więcej na temat parku: parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/pojezierzailawskiego/


park-ilawski-1
park-ilawski-2